KARABAĞ'DA KURULAN SANDIKLAR

Güngör YAVUZASLAN
Tüm Yazıları
Azerbaycan'da 7 Şubat'ta gerçekleştirilen ve ülkenin tüm topraklarını kapsayan cumhurbaşkanı seçimi Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıyor. 30 yıl işgal altında kalan Karabağ'da kurulan sandıklarda Azerbaycan Türkleri oy kullandı. Böylece Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurularak, ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim gerçekleşti.

IMG_1884

1.GÜN: KAFKASLARDA YENİ DÖNEM - I

2.GÜN: KAFKASLARDA YENİ DÖNEM - 2

3.GÜN: KAFKASLARDA YENİ DÖNEM - 3

4.GÜN: KAFKASLARDA YENİ DÖNEM - 4

GALİP ÜLKEDE GALİP DEMOKRASİ

Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde seçim düzenlenmesi anayasal düzeni tesis eden Azerbaycan için tam bir egemenlik tescili. Karabağ'ın kültür şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "sözde başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı. Böylece Bakü, Karabağ ve Nahcivan sandıkta da birlik oldu. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgeye dönen aileler ile bölgenin kalkınması için çalışan işçiler oy kullandı.

Birinci Karabağ Savaşı’ndan dolayı zorunlu göçmen olan Karabağlıların bir kısmının ata yurtlarına geri döndü. Bakü’deki yetkililerin “Büyük Dönüş Programı” diye nitelendirdikleri bu sürecin ilk aşamasının 2026'da tamamlanacak.

 

KARABAĞ KALKINMANIN ADRESİ OLDU

Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'nı sonlandıran 10 Kasım 2020'deki üçlü bildiriden sonra yatırımların, kalkınmanın adresi haline geldi. Bölgedeki tüm yolları yenilemeye başlayan Azerbaycan, geçen 3 yılda Fuzuli ve Zengilan'da 2 uluslararası havalimanı inşa etti. Zengilan, Fuzuli ve Laçın'da devletin inşa ettiği evlere yüzlerce aile geri döndü. Azerbaycan, 3 yılda bölgenin imar ve ihyası için 7 milyar dolar harcadı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde Türk şirketleri de hem altyapı çalışmalarında yer alıyor hem de çeşitli sektörlerde projeler hayata geçiriyor.

Bu projeler arasında Zengilan'da hayata geçirilen, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesinin ilk özel sektör yatırımı "Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü" öne çıkıyor.

Temeli 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından atılan, Faz 1 aşamasının açılışı 20 Ekim 2022'de yine Erdoğan ve Aliyev tarafından gerçekleştirilen Dost Agropark'ın yatırımlarıyla Karabağ ve Zengezur bölgesinde tarım ve hayvancılık alanında önemli mesafe katedildi.

Zengilan ve Gubadlı'da buğday, arpa ve mısır üretimi yaparak yıllardır atıl durumda kalan toprakları tarıma kazandıran Dost Agropark, mera tipi besicilikle hayvancılık faaliyetlerini de hızlandırdı.

Dost Agropark'ın akıllı tarım teknolojileri, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını merkeze alarak yaptığı çalışmalarda doğa ve çevrenin korunmasına özen gösteriliyor, helal gıda ilkeleri ön planda tutuluyor. Tüm fazlar tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak projeyle Türkiye ve Azerbaycan'ın gıda güvenliğine katkı sunulması amaçlanıyor.