Vakıf Katılım web

KONKORDATO 2024'TE ZİRVEDE

Bora YARGIÇ 09 Tem 2024

Bora YARGIÇ
Tüm Yazıları
2023 yılında reel sektörün sıkışması, nakit akışının bozulması ve yürürlüğe giren Finansal Yeniden Yapılandırma düzenlemesine rağmen 519 şirket konkordato ilan etmişti.

Temmuz 2024'e girdiğimiz şu günlerde şirketlerin konkordato sürecine girmeleri ve talepte bulunmaları hem ekonominin daralması hem de finansal sıkışıklık nedeniyle geçen yılki toplam sayıyı şimdiden aştı. 

Sınırsız bir ömürle kurulan ancak ticari durumları bozulan bu şirketler filmin sonunda konkordato talebinde bulunuyor.

Son üç yılda birçok sektörde bulunan hem KOBİ hem şirket peşpeşe konkordato talebinde bulundu. AVM, tekstil, inşaat ve turizm sektörleri konkordato taleplerinde başı çekiyor.

2024 ün ilk altı ayında zirve yapan konkordato taleplerini ve güncel gelişmeleri bu yazımızda inceleyelim.

 

2024 ilk altı ayda konkordato talebinde rekor artış 

Geçmiş yılları incelediğimizde "konkordato" taleplerininçoğunlukla Küçük Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) ölçekli işletmelerden geldiğini görüyoruz.

Ancak, son 2 yıldır "konkordato" taleplerinin büyük şirketler ve AVM’lerden geldiğini belirtelim. 

Sadece Alışveriş Merkezleri değil tabi. 

Üretim, imalat, tekstil, inşaat ve turizm sektörleri konkordato taleplerinde yoğunluk gösteriyor. 

Açıklanan resmi rakamları incelediğimizde; 2023 yılında Türkiye genelinde, 

-927 şirketin konkordato talep ettiği; 

- 352 tanesi için konkordato kararı çıktığı; 

-575 şirketin ise "konkordato" talebine ilişkin herhangi bir ödeme güçlüğü ve finansal bir gereksinimi yokken sırf borçtan kurtulmak için konkordato talebinde bulunduğunu belirtelim. 

 

Peki 2024' te durum nasıl?

Reel sektördeki şirketler, ekonomik krizleri yara almadan ne yazık ki tamamlayamadı. 2024 yılında da ticari iflaslarda artış devam ediyor. 

2024 yılında aylık bazda incelediğimizde şirketlerin konkordato başvuru sayısının ilk çeyrekte 100 firmanın üzerinde talep geldiğini belirtelim.

Ocak-Haziran ayı ilk altı aylık konkordato başvurularına baktığımızda toplam 605 şirkete Geçici Mühlet Kararı verildiği, 275 dosya içinde konkordatonun reddi kararı verildiğini görüyoruz.

2023 yılı için yıllık 519 şirkete geçici mühlet kararı verilmişti bu durumda 2024'te ilk ayda bu rakamın 605'e ulaşması konkordato taleplerindeki hızlı artışı bize gösteriyor.

 

En fazla konkordato talebi tekstil ve inşaat sektöründe 

En fazla konkordato kararı alınan sektörler tekstil ve inşaat oldu.

Tekstil ve imalat sektöründe 48 konkordato kararı alınırken, inşaat sektöründe 44 konkordato kararı alındı.

Pandemi sürecinde kapalı kalan birçok ünlü alışverişmerkezlerinde, kiralar Türk lirası, krediler ise yabancı para cinsinden ödemelerin gerçekleştiği ve mali yapının bozulduğu gerekçesiyle "konkordato" talep edildi.

 

Galatasaray'a sponsor olan kargo şirketi "Konkordato"istedi

2016 yılında kurulan kargo şirketi konkordato talebinde bulundu. 

Aralarında Galatasaray olan bazı futbol kulüplerine sponsor olan kargo şirketinin ekonomik sıkıntılarının nedeni olarak yapılan anlaşmalar gösterildi. 

Şirketin 500 milyondan fazla bir tutarda borcu olduğu ve sponsorluk ödemelerini yapamayacağı iddia edildi. 

 

Borçlu şirkete "Konkordato" ne fayda sağlıyor?

Konkordatoyu, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntem olarak da tanımlamamız mümkün.

2024 yılında popülerliği artarak devam eden konkordato taleplerinin arka planında ise; bankalara olan kredi borçlarını ödemekte zorlanan şirketler yer alıyor.

Baştan söyleyelim, borçlu olan bir şirket için konkordato ciddi faydalar sağlıyor.

- Öncelikle; borçlu şirkette vadesi geldiği halde ödenemeyen veya vadesinde ödenmeme tehlikesi altında bulunan borçlar için, vade verilmek veya indirim yapılmak suretiyle borçlarınödenebilmesi veya borçlu şirketin muhtemel bir iflâstan kurtulmak için zaman kazanmasına fırsat veriyor. 

Bu sayede borçlular, alacaklıları ile anlaşmak ve bu anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması suretiyle borçlarını belli bir vade ve/veya tutar üzerinden ödeyebilme imkânı bulabilmektedir.

- Eğer konkordato talebi onaylanırsa, onay ile birlikte borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamıyor ve önceden başlamış takipler duruyor. 

- Buna ilave olarak, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmıyor, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren süreler işlemiyor. 

 

Peki "Konkordato" da suistimal var mı?

Önceki yıllarda nispeten sayısı azalan konkordato talebi, ekonomideki daralma, yükselen faizler, artan döviz kurları nedeniyle 2024 yılında yine popülerliğini kazandı.

Bu durum, "konkordato" müessesesinin Kobi veya şirketler tarafından finansal bir darboğaz veya ödeme güçlüğü çekmemesine rağmen, konkordato yoluyla iflas erteleme seçeneğini kullanma ve bu müesseseyi suistimal etmek olarak değerlendirelim.

Günün sonunda; 2024'ün ilk altı ayında geçen yılki yıllık konkordato başvurusunu geçen talep artışını da göz önüne aldığımızda konkordato müessesesinin iflas ertelemesi olarak kullanılmaya başlanmış olduğunu,

Bu noktada; İflas erteleme kararı çıkan bir şirketin ortalama 2 yıllık bir sürede tüm borçlarından feragat edebileceğini hatırlatalım.

 

Konkordato aşamaları nelerdir?

Konkordato süreci, borçlunun başvurusu veya alacaklıların talebi üzerine başlar. Konkordato sebepleri mevcutsa borçlu İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesinde belirlenen belgelerle birlikte konkordato talep eder.

İcra İflas Kanununda belirlenen belgeler eksiksiz olarak verilmişse 3 ay geçici mühlet verilir ve bu süre en fazla 2 ay daha uzatılabilir. Ayrıca geçici konkordato komiseri atanır ve diğer gerekli muhafaza tedbirleri alınır.

Geçici mühlet süresi içinde konkordatonun başarıya ulaşmanın mümkün olduğu anlaşılırsa 1 yıl kesin mühlet verilir. Bu süre 6 aya kadar uzatılabilir. Kesin mühlet kararı ile konkordato komiseri de atanır.