IRAK'TA YÜKSELEN AZERBAYCAN ETKİSİ

Yaşar İÇEN 22 Oca 2024

Yaşar İÇEN
Tüm Yazıları
Geçtiğimiz hafta uzun ve geniş çerçevede bir Irak ziyaretimi daha tamamladım. Elbette ki sahayı adımlayarak, tozunu-soğuğunu-yollarını-sohbetlerini soluyarak elde ettiğim notlar çok değerli, bu sebepten birkaç başlık altında derlediğim notlarımı belirli aralıklarla köşemden sizlerle paylaşacağım.

Bugün Irak’ta popülaritesi giderek artan Azerbaycan’a değinmek istiyorum.

Ekim 2023’te Iraklı Türkmenler Azerbaycan’a misafir olmuştu. Ben de bu verimli ve keyifli buluşmaya şahitlik etmek üzere Türkiye’den davet edilmiştim.

Geniş çerçevede katılımcının yer aldığı bu buluşma iki ülkenin sanatta, kültürde ve edebiyatta yan yana gelip birlikte yol almasının kapılarını açmıştı. Azerbaycan dönüşü köşeme taşıdığım yazımda şunu özetlemiştim Azerbaycan’a dair; “geçmişte Türkiye’nin küçük kardeşi Azerbaycan, gelişerek ve güçlenerek şimdi Türkiye’nin yoldaşı olmuş. Türkiye-Azerbaycan yoldaşlığı coğrafyanın huzur bulması için çok önemli. Türkiye daha büyük meseleler eşliğinde dünya trafiğini kontrol etmeye çalışırken yoldaş Azerbaycan da bölgenin yükünü hafifletmekte etkili olacaktır…”

 

Irak ziyaretlerimde de sık sık anımsadım “yoldaş Azerbaycan’ı” zira pek çok konuda Iraklıların Azerbaycan’a ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların ilki elbette ki petrolün doğru ve verimli işlenerek kalitesinin arttırılması konusunda. Bilindiği üzere SOCAR markası ile dünya devi olan Azerbaycan, petrol sihirbazı bir ülke. Yeraltından çıkan hammaddeyi muazzam bir şekilde analiz eden, ayrıştıran ve işleyen Azerbaycan Irak’a bu konuda başarıyla mihmandarlık yapabilir.

Yerinde kurulacak tesisler ve Azerbaycan’ın tecrübeleri ile yeraltı kaynaklarını doğru bir şekilde işleyip satacak Irak, sosyolojik ve ekonomik anlamda daha rahat nefes alacaktır.

 

Bir diğer konu da, Azerbaycan’ın Ortadoğu ülkelerinin ABD ve Avrupa baskısından kurtulup kuzeye uzanmasını sağlayan önemli bir kapı olması. Bu kapı sayesinde Irak’la birlikte Ortadoğu’da huzurdan yana nefesler alıp kendine gelecektir. Havası, suyu ve zengin kültürel tarihiyle Iraklıların hayran kaldığı Azerbaycan inanıyorum ki ilerleyen süreçte Irak’ın öncelikli rotasında yer alacak.

Ortadoğu ile birlikte pek çok ülkeyi ve kıtaları birleştirecek Zengezur koridorunun ortaya çıkmasında Türkiye’nin yanında yer alan Azerbaycan’ın varlığı elbette ki Ortadoğu’ya da olumlu bir şekilde etki edecektir.

 

Azerbaycan-Irak iş birliğini destekleyecek bir diğer başlıkta elbette ki Türkmenler. Türkiye ile birlikte Azerbaycan’da coğrafyadaki Türkmenlerin baba ocağı. Tıpkı Irak gibi pek çok kültürden ve dinden vatandaşını kucaklayan Azerbaycan, son süreçte Iraklı Türkmenler için de çok önemli. Zira Ortadoğu öyle bir coğrafya ki “arkanız güçlü ve sağlam değilse kimseler sizi duymuyor, görmüyor, hakkınızı vermiyor”.

 

Yakında Bağdat-Bakü, Erbil-Bakü, Kerkük-Bakü hatlarında milat sayılabilecek adımlara şahit olacağız yazın bir yere diyorum. Bilhassa gidiş gelişi kolaylaştıracak uçuşlar, Azerbaycan’a özel vize kolaylığı ve kültürel etkinlikler ile iki ülke arasında önemli köprüler kurulacaktır… Bana düşen de şahit olduğum bu değerli köprüleri yazıp anlatmak olacaktır…