Mobil Masthead


​VERGİ, HARÇ VE CEZALAR 2024'TE NE OLACAK?

Bora YARGIÇ 06 Kas 2023

Aralık sonu itibariyle 2023 yılını kapatıp yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak 2024'ten itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in belirlediği oran üzerinden bizi bekleyen bu çeşitli vergilerin, harçların ve cezaların ne şekilde yansıyacağına bu yazımızda bir göz atalım.

Her yıl yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeni yılın vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları gibi birçok vergi ve harcın yeni tutarları belirleniyor.

Aralık sonu itibariyle 2023 yılını kapatıp yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak 2024'ten itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in belirlediği oran üzerinden bizi bekleyen bu çeşitli vergilerin, harçların ve cezaların ne şekilde yansıyacağına bu yazımızda bir göz atalım.

Nedir bu yeniden değerleme oranı?

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Enflasyon Düzeltmesi, Yeniden Değerleme Oranı ve Yeniden Değerleme” başlıklı mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasında; “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilir.” hükmü yer alıyor.

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını bize gösteriyor.

Yeniden değerleme oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

Yıllık olarak belirlenen yeniden değerleme oranı; ilgili yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönemin endekslerinin aritmetik ortalamasının, bir önceki yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönem endekslerinin aritmetik ortalamasına bölünerek bulunuyor.

Bir hatırlatma yapalım; yeniden değerleme oranı vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergilendirme dönemleri itibariyle de belirlenebiliyor.

Yıllara göre yeniden değerleme oranları aşağıdaki gibi;

Yeniden Değerleme Oranları

2022

Yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:542)

% 122,93

2021

Yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:533)

% 36,20

2020

Yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:521)

% 9,11

2019

Yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:512)

% 22,58

2018

Yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:503)

% 23,73

2017

Yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:484)

%14,47

2016

Yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:474)

%3,83

2015

Yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:457)

%5,58

2023 yılı için açıklanan Yeniden Değerleme Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait yeniden değerleme oranını açıkladı.

Buna göre 2022 yılında yüzde 122,93 olan yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak açıklandı.

Bunun anlamı; 01.01.2024 yılından itibaren uygulanacak vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 oranı üzerinden zamlanacak.

Bitmedi..

Motorlu Taşıt Vergisi (MTV), Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarifesinin dilimleri ve idari cezalar gibi birçok vergi, harç ve cezanın bu açıklanan yüzde 58,46 oranında zamlanıp artış alacağını hatırlatalım..

2024 yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Kanununa göre gelir elde eden vergi mükellefleri ve ücretlilerden alınan Gelir Vergisi tarifesi açıklana yüzde 58,46 oranında zamlanacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde belirtilen Gelir Vergisi tarife dilimlerine göre;

Bu durumda, 01.01.2024 yılından ititbaren uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL olacak.

2024 yılı Motorlu Taşıt Vergisi

Her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV), yüzde 58,46 oranından nasibini alacak.

Motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan ve vergisiz fiyatı 180 bin 644 bin TL'nin altında olanlar en düşük Motorlu Taşıt Vergisi 3.359 TL, 4001 cc'nin üzerinde ve fiyatı 2.151.411 TL'yi aşan araç sahipleri ise 160.285 TL MTV ödeyecek.

2024 yılında Vergi Cezaları

Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen idari para cezaları da Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 414'üncü maddesi uyarınca açıklanan %58,46 oranında artırılacak.

Belge basımı ile ilgili görevlerini yerine getirmeyenler, Sermaye şirketleri için 1.derece veya ikinci sınıf tüccar için usulsüzlük cezaları,

Fatura alıp vermeme, fiş alıp vermeme gibi belgelerle ilgili görevlerini yerine getirmeyenler,

Bankaladan ödeme zorunluluğunu yerine getirmeyenler için de 2024 yılında zamlanacak vergi cezalarından nasibini alacak.

2024 yılı Trafik Cezaları-Pasaport Harcı-Yurt dışı Telefon Harçları

Yukarıda bahsettiklerimin hepsi yüzde 58,46 oranında zamlanıyor.

Trafik cezalarında, Kırmızı Işıkta geçmek 1.507 TL,

Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL,

Hız sınırını yüzde 50 aşmak ise 6.440 TL oluyor.

Pasaport harçları da dahil noter harçları, yargı harçları gibi harçlarda aynı oranda artışa tabi olacak, buna göre; 3 yıldan fazla olan pasaport harçı 7.833.00 TL olacak.

Yurt dışından getirilen cep telefonu harcı 2023 yılı için 20.000 TL idi.

01.01.2024 tarihinden itibaren yurtdışından getirilen cep telefonu için IMEI kayıt ücreti 31.692 TL'ye yükseleceğini hatırlatalım..