Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 16.04.2024 11:00 Güncelleme: 16.04.2024 11:04

Net Holding'den sermaye azaltımı

Net Holding A.Ş'de, sermaye azaltımı kararı alındı.
Net Holding'den sermaye azaltımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''SPK'nın 29.03.2024 tarih ve E-29833736-110.01-52055 sayılı yazısıyla elde tutma süresi 2023 yılı muhtelif tarihlerde dolan ve sermaye azaltımı yoluyla itfası ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilen 18.033.149,28 TL tutarlı paylar için ikinci kez 31.04.2024 tarihinde dolacak olan 2.080.029 TL ve 27.06.2024 tarihinde dolacak olan 200.000 TL tutarlı paylar için ilk kez olmak üzere toplam 20.313.178,28 TL tutarındaki paylara 30.06.2024 tarihine kadar ek süre verilmiş olup, şirketimizin geri alınan paylarının toplamı, toplantı tarihimiz itibarıyla 95.595.696,98 TL'dir. Şirketimizin 95.595.696,98 TL tutarındaki geri alınan paylar toplamı içerisinden, belirtilen 20.313.178,28 TL tutarındaki paylara, 43.562.758,72 TL tutarındaki diğer geri alınan payların da ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam 63.875.937 TL tutarındaki payların 563.875.937 TL olan mevcut sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 500.000.000 TL'ye indirilmesine, esas sözleşmenin 'holdingin sermayesi' başlıklı 8. ve 'paylar ve sermaye piyasası araçları' başlıklı 9. maddelerine ilişkin tadil tasarılarının kabulüne, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 'fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı' başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurulmasına, uygunluk görüşünün alınmasından sonra Ticaret Bakanlığından izin alınmasına, ilk genel kurul için gündemin, tarihin ve yerin belirlenerek pay sahiplerine çağrı yapılmasına, genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesine, sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketimizin özkaynak değerlerinde artış sağlanmasına, diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında şirket üst yönetimin yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.''