Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Musa ALİOĞLU 23.06.2024 11:00 Güncelleme: 21.06.2024 08:19

Sanica'da bedelsiz sermaye artırımı

Sanica Isı Sanayi A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı.
Sanica'da bedelsiz sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 600.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan hükme uygun olarak, kurula yapılan kayıtlı sermaye tavanı artırım başvurusunun sonuçlanması sonrasında yüzde 100 oranında iç kaynaklardan artırılarak 1.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılacak 600.000.000 TL'lik sermayenin 400.000.000 TL'lik kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 150.000.000 TL'lik kısmının paylara ilişkin ihraç primlerinden ve 50.000.000 TL'lik kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, şirket sermayesinin yüzde 100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilmek suretiyle artırılacak 600.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında 88.888.888,89 TL nominal değerli A grubu, B grubu paylar karşılığında 511.111.111,11 TL nominal değerli B gurubu paylar verilmesine, bu karar kapsamında başta SPK, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına, kurula yapılan kayıtlı sermaye tavanı artırım başvurusunun sonuçlanması sonrasında, bedelsiz sermaye artırımıyla ulaşılacak sermayeyi içeren esas sözleşmenin sermaye başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil taslağıyla ilgili olarak yönetim kurulu kararı alınarak onay alınmak üzere kurula başvuru yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''