FİRMALAR MODEL FABRİKA EĞİTİMLERİNDEN MEMNUN KALDI

Ekonomi Pazar 27 Kasım 2022 06:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının model fabrika hizmetlerinin etkisine yönelik yaptığı saha çalışmasının sonuçları firma yetkililerinin, bu hizmetlerden yüksek derecede memnun olduklarını ortaya koydu.

Firmalar model fabrika eğitimlerinden memnun kaldı

"Model Fabrika Hizmetlerinin Etkisi: Firmalar Üzerine Bir Saha Çalışması"ndan yapılan derlemeye göre, etki değerlendirme çalışmalarıyla, sağlanan teşvik, yatırım ve desteklerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin analizlerin yapılması, kullanılan kamu kaynakları için hesap verilebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi ve programların gözden geçirilerek geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, model fabrikaların firmalar üzerinde etkilerini tespit etmek için yapılan saha çalışmasında, fabrikadan faydalanan firmalara yönelik çevrimiçi ortamda anket yapıldı. Söz konusu anketle model fabrikaların faaliyetlerine, performansına ve etkilerine yönelik temel konular, bu yerlerde eğitim alanların bakış açısıyla ele alındı.

Model fabrikalardan hizmet alan 78 firmadan 91 kişiyle gerçekleştirilen saha çalışmasıyla model fabrika hizmetlerinin firmalar üzerindeki niceliksel ve niteliksel etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Çalışmaya katılan firmaların büyük çoğunluğunun (yüzde 73) organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyet gösterdiği, bu firmalardaki ortalama çalışan sayısının 174 olduğu belirlendi. Bu firmaların genelde, orta ölçekli işletme niteliğinde olduğu tespit edildi.

Anket sonuçlarına göre, model fabrikadan aldıkları "Öğren-Dönüş Programı"ndan yararlanan firma yetkililerinin yüzde 90'ı "hizmetin faydalı olduğunu" belirtti.

Fabrikadan "Proje Uygulama Hizmeti" alan işletmelerin yüzde 60'ı ilgili soruya "çok faydası oldu", yüzde 40'ı ise "faydası oldu" şeklinde cevap verdi.

- Eğitimlerden yüksek derecede memnuniyet

Anket sonuçlarında firmaların model fabrikalardan aldıkları hizmetlerden yüksek derecede memnun oldukları ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 93'ü model fabrikadaki örnek üretim hattı üzerinden anlatılan eğitimi başarılı bulurken, fabrika hizmetlerinden yararlananların yüzde 94'ü aldıkları hizmetleri diğer firma yetkililerine tavsiye edeceklerini belirtti.

Öncesinde yalın dönüşüm-verimlilik konularında başka kurum ve kişilerden danışmanlık hizmeti alan firmaların yüzde 78'i model fabrika hizmetinden uygulamaya yönelik daha çok beceri ve yetkinlik kazandığını ifade etti.

Fabrikalarca sunulan "Öğren-Dönüş" ve "Proje Uygulama" faaliyetlerinin verimlilik açısından firmalara kazanımları olduğu, bu fabrikaların, firmalarda ortaya çıkardıkları bakış açısı değişimi, tedarikçi geliştirme ve insan kaynağı gelişimiyle niteliksel etki oluşturduğu anket sonuçlarıyla ortaya çıktı.

Ankette, hizmetlerden faydalanan firmaların çoğunluğu, üretim hattındaki iyileştirmeleri kendi başına gerçekleştirebileceğini ve bu iyileşmeleri diğer uygulama alanlarına da yayabileceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 63'ü, model fabrikalardan alınan eğitimlerin "tedarikçi ilişkilerinin gelişimine katkı sağladığını" kaydetti.

- Eğitimler firmalarda olumlu etkiler oluşturdu

Saha çalışması sonucunda elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde model fabrikalar tarafından sağlanan "Öğren-Dönüş" ve "Proje Uygulama" hizmetlerinin firmalarda niceliksel ve niteliksel açılardan olumlu etkiler oluşturduğu vurgulandı.

Model fabrikaların, orta ve uzun vadede bölgelerin sanayi ekosistemlerine önemli katkılar sağlaması adına daha çok sayıda işletmeye hizmet vermesi için planlama yapılmasına ihtiyaç olduğu belirlendi.

Söz konusu ihtiyaca yönelik olarak model fabrikalardaki insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğine işaret edilirken, fabrikaların sunduğu hizmetler kapsamında üniversitelerle yaptıkları iş birliklerinin de çeşitli alanlarda önemli etkiler ortaya koyabileceği kaydedildi.

 

 

 

ABONE OL