SAĞLIK HARCAMALARI 2015 YILINDA YÜZDE 10 ARTTI

Sağlık Salı 15 Kasım 2016 10:23

Sağlık harcaması 104 milyar 568 milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı 'Sağlık Harcamaları İstatistikleri'ni açıkladı...

Sağlık harcamaları 2015 yılında yüzde 10 arttı
Sağlık harcaması 104 milyar 568 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı ’Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; sağlık harcamaları, 2015 yılında yüzde 10,4 oranında artarak, 104 milyar 568 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2014 yılında yüzde 93,8 iken, 2015 yılında yüzde 92,6 oldu.

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2015 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 5,4 seviyesinde kaldı. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2014 yılında yüzde 77,4 iken, 2015 yılında yüzde 78,5’e yükseldi.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2015 yılında yüzde 3 artarak 17 milyar 315 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2015 yılında yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması, 2014 yılında 1 232 TL iken, 2015 yılında yüzde 9,2 artarak, 1 345 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması dolar bazında değerlendirildiğinde ise, 2014 yılında 563 dolar iken, 2015 yılında 496 dolar olarak hesaplandı.

ABONE OL