Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 18.04.2024 22:49 Güncelleme: 18.04.2024 13:06

Lider Faktoring'in bedelsiz sermaye artırımı

Lider Faktoring A.Ş'de sermaye artırımı - azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim yapıldı.
Lider Faktoring'in bedelsiz sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Lider Faktoring A.Ş.'nin 17.04.2024 tarih ve 2024 / 15 sayılı yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6'ncı maddesi 6'ncı fıkrası hükmü çerçevesinde; şirketimiz mevcut 1.250.000.000.- TL (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 253.800.000 TL (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz BinTürk lirası)'ndan, 304.560.000,00-TL (Üç Yüz Dört Milyon Beş Yüz Altmış Bin Türk Lirası) tutarında yüzde 120 oranında artırılmak suretiyle, 558.360.000,00- TL (Beş Yüz Elli sekiz Milyon Üç Yüz Altmış Bin Türk Lirası)'na çıkarılmasına,- Artırılacak 304.560.000,00-TL (Üç Yüz Dört Milyon Beş Yüz Altmış Bin Türk Lirası) sermayenin tamamının finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan ve aralarında grup ayrımı bulunan, nama yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin yüzde 120 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 304.560.000,00-TL (Üç Yüz Dört Milyon Beş Yüz Altmış Bin Türk Lirası) nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir."